Politika kvalitete i okoliša
Politika kvalitete i okoliša dioničkog društva PLUTO d.d. sastavni je dio poslovne politike društva kojem je cilj izraditi proizvod i pružiti uslugu po izloženom programu osiguravanja kvalitete uz minimalan utjecaj na okoliš, koji osigurava kupcu isporuku proizvoda i/ili pružanje usluge sukladno zahtijevanim specifikacijama kvalitete. Osnovni je cilj PLUTO d.d. da kupcu osigura potpuni servis, od odluke o nabavi naših roba i usluga do isporuke i usluga nakon prodaje u optimalnom roku. Trajno poboljšavati sustav kvalitete, a kupca postaviti u središte svih poslovnih poteza i odluka.

Svjetsko tržište pred nas postavlja visoke uvjete cijena, kvalitete i rokova isporuke proizvedene robe, a samim time moramo brzo, stručno i kvalitetno odgovoriti na postavljene zahtjeve. Suvremeno koncipiranom proizvodnjom, temeljenoj na visokoj tehnologiji, proizvodnjom poznatog programa, opremljenoj modernim alatima i strojevima, te pravilnim korištenjem i održavanjem, možemo odgovoriti svim izazovima. Trajnim poboljšavanjem svih poslovnih procesa, da svi zaposlenici čine napore za poboljšanja, te osobna odgovornost za kvalitetu vlastitog rada i tretiranje radnika u proizvodnom lancu kao vlastitog kupca kojeg se stavlja u žarište. Politika kvalitete i okoliša društva izražava se kroz:

• Dosljedno poštivanje radne i tehnološke discipline,
• Potpuno zadovoljstvo kupca u smislu zadovoljenja svih zahtjeva,
• Upravljanje troškovima s posebnim naglaskom na uštede, a naročito smanjenje troškova uslijed grešaka,
• Motiviranje radnika i njihov angažman na poboljšanju kvalitete,
• Pružanje sigurnosti proizvodu,
• Uska suradnja - partnerstvo sa dobavljačima, i stalnu brigu o racionalnom korištenju energije
• Utjecaj na okoliš koji se svodi na najmanju moguću mjeru s obzirom na opseg i narav proizvodnih i drugih procesa
• Procese iz kojih proizlazi utjecaj na okoliš da su pod stalnim nadzorom stručnih zaposlenika
• Utjecaj na okoliš će se neprestano pokušavati umanjiti putem primjene novih tehnologija i postupaka, te postavljanje mjerljivih općih i
  pojedinačnih ciljeva
• Zadovoljenje svih zakonskih i drugih ugovornih akata koji se odnose na poslovanje društva i njegov utjecaj na okoliš
Strategiju i politiku poslovanja ćemo podrediti ostvarenju postavljenih ciljeva, a sadašnjim i budućim kupcima želimo dati uvjerenje da smo im pouzdan partner kroz naš kvalitetan proizvod uz minimalan utjecaj na okoliš.

Osiguranjem kvalitete proizvoda uz minimalan utjecaj na okoliš osiguravamo zadovoljstvo naših kupaca, osiguravamo našu budućnost.

Adekvatnost politike kvalitete razmatra se minimalno jednom godišnje unutar provedbe ocjene uprave.